350,000

• Hỗ trợ ship toàn quốc

• Nhận hàng thanh toán

• Bảo hành 7 ngày từ khi nhận hàng